Venäjän yksityistunteja pk-seudulla

Yksityisopiskelijoita haussa!

Kiinnostaako venäjän kieli ja kulttuuri? Tarvitsetko venäjää töissä? Tai vaikka haaveilet lukea venäjäksi? Tule opiskelemaan venäjää yksityisesti, oman tarpeesi ja tavoitteesi mukaan.

Etsin jatkuvasti lisää motivoituneita opiskelijoita venäjän yksityistunneille, joita pidetään pääkaupunginseudulla. Yksityisopetusta järjestän joko täysin henkilökohtaisesti, parissa tai pienissä ryhmissä.

Olen aikuiskoulutukseen erikoistunut opettaja, joka on työskennellyt mm. Venäjällä, Unkarissa ja Suomessa. Suomen kieli mukaan lukien, puhun sujuvasti kolmea eurooppalaista kieltä, sekä venäjää äidinkielenä.

13501948_1050960741657204_3580389576237825913_n
Opetuksessa käytän sekä suomalaisia että venäläisiä tekstikirjoja, mutta myös runsaasti omia materiaaleja. Uskon, että juuri räätälöityjen materiaalien avulla tutustut parhaiten uuden kielen hurmaavaan maailmaan.

Lue venäjän yksityistunneista lisää tästä ja tutustu kokemuksiini lisää Linkedin -työprofiilissani. Ota rohkeasti yhteyttä alla olevan lomakkeen kautta ja kysy tarjous!

Mainokset

Venäjäaiheisia esityksiä Helsingissä keväällä 2017

Alla on kevätvinkkini pk-seudulla järjestettävistä ja venäläiseen kulttuuriin liittyvistä tapahtumista, joita voi hyvinkin hyödyntää opetuksen rinnalla opiskelijoiden (ja opettajienkin) iloksi :)

Tapahtumia pidetään Helsingissä. Niitä järjestetään suurin osin Kansallisoopperassa ja -baleetissa sekä Kansallisteatterissa, jossa toukokuussa vierailee Pietarin Aleksandrinski-teatterin Gogol-klassikko Naimisiin (”Женитьба”). Onpas mahtava tilaisuus kuunnella elävää venäjän kieltä livenä!

Mukavia kulttuurihetkejä kaikille! :)

16387450_1252960098123933_1897462786199376682_n

Lukusanat kieltenopetuksessa

Suoraan sanoen lukusanoille kieltenopetuksessa varataan yleensä melko vähän aikaa. Paljonko siihen menee? Oppitunnin? Puoli toista tuntia harjoituksineen? Kun lukusanalista kerran on käyty läpi, niin opettaja hyvin harvoin jos koskaan palaa niihin. Pieniä ne ovat, yks, kaks, kolme. Tekstikirjoissa usein sivun alanurkassa.

Lukusanoja kunnolla opiskelematta olen edelleen kauhuissani soittaessa verotoimistoon. Pieniä ne ovat, mutta tärkeitä. Niihin aina törmätään matkustaessa, niitä tarvitaan pankeissa, niitä ei yleensä tunnisteta korvakuulolta kaupoissa.

Aikapulan tai liian vaativan opetusohjelman takia opettajien on usein seurattava tekstikirjan laatimaa linjaa. Olen jo kauan huomannut, että aika monessa kielten oppikirjassa lukusanoihin (0 – 10) tutustutaan vain tietyn aiheen yhteydessä. Ostoksia, kauppaan menoja, kahvilassa asiointia. Siinähän on ilman muuta omaa logiikkaa ja huvitusta opiskelijoille. Auttaako se muistamaan lukusanoja? Ei.

Olen vuosien myötä kehittänyt omaa kätevää ja toimivaa opetustaktiikkaa, joka antaisi opiskelijoille riittävästi mahdollisuuksia harjoitella vieraan kielen ”numeroita” säännöllisesti ja lähes vaivattomasti tunneilla. Luulen löytäväni sen vihdoinkin.

2922744060_0d98aae592_o

Mistä on kyse?

Saadakseni sopivan tuloksen muokasin ensin kielten opetukseni alkuvaiheet niin, että siihen ensisijaisesti mahtuu ns. luokkasanaston opetus. Koska keksimäni menetelmä perustuu luokkakieli-ideaan, se vaatii alussa hyvin paljon valmistavaa työtä opettajalta.

Menetelmän päätavoite on siis panna opiskelijoita säännöllisesti, tunnista tuntiin, lausumaan ääneen oppikirjan sivujen ja harjoituksien numeroita opetettavalla kielellä. Toisin sanoen silloin kun opettajan on annettava tehtävä hän pyytää jotakuta opiskelijoista kertomaan ääneen harjoituksen numeron ja tekstikirjan sivun, josta tämä tehtävä löytyy. Opiskelijahan ei kyllä itse keksi näitä numeroita, vaan opettaja kirjoittaa ne saman tien tauluun, jolla ne ovat kaikille näkyvissä.

Muista kuitenkin antaa opiskelijoille tottumaan muutaman tunnin siihen, että kaikki sivut ja harjoituksien numerot lausutaan pelkästään uudella kielellä eikä opiskelijoiden äidinkielellä. Lausu lukusanat selkeästi ja hitaasti kirjoittaessasi ne tauluun. Tarvittaessa toista muutaman kerran. Ilmaisutavan on oltava mahdollisimman helppo.

Ohjeita voi esimerkiksi antaa seuraavasti:

T – opettaja, S – opiskelija

T: Упражнение (номер) пять, страница (номер) десять.

Entäs kun haluat kehottaa opiskelijoita lausumaan numeroita niin muista omaa intonaatiota sekä käsien liikkeittä. Näiden avulla vältät esim. kieliopin tai kysyvien sanojen turhaa käyttöä:

T: Упражнение номер..? (pelkästään nousevalla intonaatiolla tai käsien liikkeellä voit hyvinkin osoittaa, että odottelet opiskelijalta vastausta)
S: (упражнение номер) пять.
T: Страница..?
S: Страница десять.

Näin helppoa. Parasta siinä on se, ettei koko toiminta edellytä opiskelijoilta yhtään edellistä kielioppitietoa, paitsi luokkakielen sanastoa ja lukusanoja.

Pikkuhiljaa käyttöön

Edellä kuvaamani menetelmän riippumattomuus tekstikirjojen tietyistä aiheista sallii aloittaa lukusanojen opetusta jopa kielikurssin alussa. Silti kuten monetkin muut harjoitukset tämäkin vaatii tasapainoa. On houkuttelevaa käyttää tätä opetustaktiikkaa niin usein kuin mahdollista, mutta varo käyttämästä sitä liikaa.

Tämä lukusanamenetelmä ei missään nimessä tarkoita sitä, että voi jättää muut hauskat lukusanaharjoitukset kokonaan pois eikä myöskään sitä, että heti lukusanoihin ensimmäisen tutustumisen jälkeen ruvetaan ääntämään sivujen numeroita. Siihen aikaan kun opiskelijat ryhtyvät käyttämään lukusanoja jokaisella tunnilla yllä mainitulla tavalla lukusanojen tulee ehdottamasti olla jo kerran opittua ja hyvin harjoiteltua. Menetelmäni on siis pelkästään käytännöllistä lisäharjoitelua, joka auttaa opiskelijoita pitämään opittuja numeroita mielessä pitkään sekä palaamaan niihin satunnasesti joka tunnilla.

Toimiiko se?

Kyllä, se toimii. Opiskelijoiden palaute kurssin lopussa on usein se, että lukusanat muistetaan erinomaisesti. Kuvaamani menetelmällä on täten muutama selkeä etu:

 • helppoa toteuttaa niin monella tunnilla kuin suunnittelet
 • ei ”syö” lisää aikaa tunnilta eikä vaadi liikaa selitystä etukäteen
 • ei enää tarvitse odottaa sitä ”oikeaa” tekstikirjan kappaletta eikä olla mistäänkään aiheesta kiinni paitsi varsinaisesta opetustilanteesta
 • opiskelijat pääsevät puhevuoroon jopa pienissä yksityiskohdissa, mikä tietysti lisää heidän itsevarmuutta kielenkäytössä

Luokkasanasto – mihin sitä tarvitaan kieltenopetuksessa?

Luokan vuorovaikutuksen kielen eli luokkakielen valinta vieraan kielen tunnilla tuottaa toisinaan päänvaivaa: millä kielellä antaa ohjeita ja missä määrin käyttää opiskelijoiden omaa äidinkieltä?

Olen vahvasti sitä mieltä, että kielen tunnilla opettajan on varattava vieraalle kielelle jokainen mahdollinen minuutti. Tämän ajatuksen suhteen olen sillä kannalla, että kieltenopettaja on ensisijaisesti vieraan kielen välittäjä ja vain toiseksi opiskelijoiden oman kielen asiantuntija, joten jopa tunnin pienehköistä organisointihetkistä on paljon väliä.

Vuorovaikutus vieraalla kielellä luokassa vaatii opettajalta paitsi rohkeutta ja kärsivällisyyttä myös hyvin paljon valmistavaa työtä, johon kuuluu mm. luokkasanaston laadinta.

Mikä ihmeessä luokkasanasto on?

Luokkasanasto on oppimisprosessiin kuuluvia sanoja sisältävä sanalista. Sanaston tehtävä on kannustaa kieliopiskelijaa käyttämään vierasta kieltä tavallisissakin opetustilanteissa, silloin kun hänellä on esimerkiksi jotakin kysyttävää opettajalta (tekstikirjan sivun numero tai sanan vastine äidinkielellään).

Lista on laadittu opetettavalla kielellä niin, että vieraan kielen sanojen vieressä on opiskelijoiden äidinkielen tai yhteisen kielen vastineita. Alla on esimerkki eräästä valmistamastani venäjän kielen sanalistasta.

Yllä olevaan luokkasanastoon kuuluu pelkästään perussanoja ja -ilmaisuja, mutta omasta koosta huolimatta se toimii mainiona apuna jopa alkeistason opiskelijoiden ja opettajan välisessä kommunikoinnissa.

Opetusaikataulusta riippuen sanastoa voi käydä läpi pelkästään suullisesti ja tämän jälkeen ottaa sen heti käyttöön, mutta suosittelen harjoitella sitä myös tehtävien kautta. Näin opiskelijat tottuvat ilmaisuihin nopeammin. Tukitehtävät opettaja voi laatia oman makuunsa mukaan, ohessa on esimerkki mahdollisesta AB-tehtävästä. Opiskelijat käyvät pareissa aikaisemmin opiskeltuja sanoja läpi käyttämällä luokkasanaston ilmaisuja:

S1: (Извините,) как по-русски talo?
S2: Дом.
S1: Спасибо!
S2: Как по-русски tunti?
S1: Час jne.

Milloin käyttöön?

Suosittelisin laatia luokkasanaston niin, että se tukee opiskelijoiden perustarpeita parhaiten jo kielen opiskelun alkuvaiheissa. Alkeistason opiskelijoiden tietty kykenemättömyys uudessa kielessä voi ensin kääntää opettajan pois opetettavan kielen runsaasta käyttämisestä luokkavuorovaikutuksessa. Silti vuorovaikutus opetettavalla kielellä jopa alkeisvaiheessa ei itse asiassa vaadi opiskelijalta laajaa kielioppitietoa, samalla se tuottaa opiskelijalle tyytyväisyyttä siitä, että hän pystyy käyttämään vierasta kieltä.

Kielten opiskelu sen alkuvaiheessa liittyy aika tiivisti vieraan kielen sanaston laajentamiseen. Opetusmetodista huolimatta opiskelijan tulee oppimaan hyvin paljon uusia sanoja ja ilmaisuja. Tässä vaiheessa hän tutustuu jatkuvasti jo tuttuun maailmaan, mutta toisen kielen työvälineiden avulla. Siksi muiden ilmaisujen lisäksi opetan opiskelijoita ensisijaisesti asioimaan vieraalla kielellä luokassa, sillä luokka on se paikka, jossa viihdytään säännöllisesti.

Luokkasanastoon pohjautuu mukavasti myös moni muu tärkeä sanasto mm. lukusanoja. Lue lisää lukusanojen tehoharjoittelusta seuravassa kirjoituksessa.

150 parasta neuvostoliittolaista animaatiota

Mikäli edellisessä bloggauksessa jakamani linkki tuntuu haastavalta ja saa liian pitkään miettimään valintaa, niin tämä Adme.ru:n julistama lista 150 parhaasta neuvostoliittolaisesta animaatiosta on juuri sinulle.

Adme.ru on venäläinen sivusto taiteesta, mainostuksesta ja mainoksista, joka mm. julkaistaa myös lukuisia venäjän kieleen ja venäjännöksiin liittyviä artikkeleita.

Listan värikäs animaatiojoukko koostuu sekä perinteellisiin venäläisiin, että kansanvälisiin satuihin perustuvista kappaleista, myös erilaisistä käsikirjoitetuista animaatioista. Animaatiot järjestyvät kätevästi aakkosittain, mikä helpottaa niiden etsimistä. Klikkaamalla listassa olevan animaation nimeen pääset suoraan youtubeen.

Mielestäni tämä Adme:n kokoama lista vaikuttaa erittäin hyvältä. Nämä videot ovat selkeästi kaikien aikojen todellisia klassikkoita, joita Venäjällä katsotaan edelleen. Samalla ne kattavat hyvin laajasti elämän erilaisia aihepiirejä, joten niitä voi helposti hyödyntää jopa opetuksessa.

Путешествия Познера и Урганта -sarja

Olen vahvasti sitä mieltä, että parhaita löytöjä tehdään usein edes etsimättä. Näin kävi tälläkin kertaa. Olin surffailemassa nettiä, kun äkkiä törmäsin tuttuja naamoja esittelevään ja hyvin houkuttelevaan mainokseen.

Путешествия Познера и Урганта-videoprojekti perustuu aiemmin kuvattuun Их Италия– sekä Англия в общем и частности-sarjoihin (nämä ohjelmat oli tuotettu erillisinä osina v. 2011 ja 2014 vastaavasti). Molemmat sarjat ovat edelleen todella kuuluisat ja suositut Venäjällä. Tästä varmasti johtuu ohjaajan halu koota kaikki videot yhteen paikkaan.

pozner-urgant

Siis miksi mukaan venäjän opetukseen? Siihen on tietysti muutama syy:

 • autenttinen materiaali, elävä venäläinen puhe ja aitoperäiset mainekkaat juontajat (Vladimir Pozner ja Ivan Urgant)
 • selkeä puhetapa ja sopivan hidas puhenopeus (silti autenttinen!)
 • ohjelmien osat on leikattu pieniin pätkiin (n. 2-3 minuuttia), jotka sopivat mainiosti jopa lyhyille tunneille
 • halutessa voi katsoa ohjelman osat kokonaisina (joka osa kestää n. 45 minuuttia)
 • sanaston laajentaminen (ruokaa, tuttuja europpalaisia paikannimiä venäjäksi, muu matkailuun liityvä sanasto)
 • kieliopin tehokas kertaus (käytetään mm. paljon prepositionaalia, adjektiivien komparatiivia ja superlatiivia)
 • ja tietenkin projektilla on upea sivusto, joka todella kiinnostaa ja viehättää

Mielestäni, on mahtavaa, että voi näyttää oppilaille jotain muuta kuin Yle-oppimisen tekovideoita. Aika monet kieliopiskelijat joko haaveilevat matkailua tai matkustavat itsensä usein, sillä Путешествия Познера и Урганта on aiheeltaan juuri sopiva valinta.

Kirja-arvio: Kafe Piter (1)

Kafe Piter on kolmeosainen sarja, josta tällä kertaa tarkastellaan vaan ensimmäistä osaa, jonkin parissa olen tosi hyvin viihtynyt jo lähes vuoden ajan. Oppikirjan lisäksi opetuspakettiin kuuluu äänite ja opettajan opas, sekä runsaasti jokaista kappaletta täydentäviä verkkoharjoituksia. Verkostakin löytyvät myös tehtävien ratkaisut maksuttomana tiedostona.

Sakafepiter1_covermoin kuin aikaisemmin esitelty Pora-kirja venäjän alkeisoppikirja Kafe Piter koostuu etupäässä dialogipohjaisista kappaleista. Parhainta on että jokaisessa kappaleessa oppimista tukee todella laaja valikoima erilaisia harjoituksia: luetun ymmärtämistä, kuuntelua, monivalintaa jne. Ei opettaja varmasti lainkaan joudu harjoituspulaan.  Toki en voi jättää huomaamatta myöskin se, että harjoitukset eivät ole pelkkä muodoissaan erilaisia, mutta ovat sen lisäksi eritasoisia, joka vastaa erinomaisesti opetuksen monilukuisiin tarpeisiin ja tavoitteisiin. Tavallisten harjoitusten ohessa kirjasta löytyvät esimerkiksi tähdellä merkittyjä harjoituksia, jotka selkeästi vaativat lisää ponnistusta opiskelijoilta. Kielen rakenteitten ja sanaston ohella Kafe Piter haastaa opiskelijoita tietoiskuilla nyky-Venäjän kulttuurista sekä venäläisillä sanonnoilla ja jopa lyhyillä runoilla. Siitä ehdottomasti saa lisää kiinnostusta oppiaineesta.

Oikein hyödylliseksi kutsuisin Kafe Piterin opettajan oppastakin. Sieltä löytyy vaikka mitä: täydentäviä harjoituksia, pelejä, valmiita koepohjia ja mallivastauksia kirjoitustehtäville, mutta ennen kaikkea 2-3 ylimääräistä kuuntelutehtävää jokaiselle kappaleelle. Siitä tykkään äärettömästi, koska juuri siitä saa rakenteitten kertausta ja materiaalin sulatusta.

Runsaan kuuntelutehtävien määrästä ja niiden pedagogisesti laadukkaasta sisällöstä huolimatta, oppikirjan äänite ei kuitenkaan täysin miellytä. Mielestäni, puhe on pikkusen nopea alkeistason opiskelijoille. Samalla eräät lukijat kuulostavat liian suomalaisilta eivätkä venäläisiltä, vaikkei se jälkimmäinen asia todellakaan niin paljon haittaa opiskelijoita kuin puheen nopeus.

Toisaalta, nimenomaan Kafe Piterillä on tällaiset mainiot ominaisuudet kuin omat verkkosivut tehtävineen ja maksuttomat oppikirjan harjoitustehtävien ratkaisut, jotka opiskelijat voivat helposti käyttää omillaan kotona ja jotka varmasti lisäävät interaktiivisuutta opiskeluun.

Ylipäänsä Kafe Piter 1 on oivallinen ja viisas valinta, joka ehdottomasti tuo joustavuutta ja työniloa sekä opettajille että opiskelijoille. Helppokäyttöinen ja samalla seikkaperäinen kirja kelpaisi poikkeuksellisesti hyvin niille opiskelijoille, joiden tavoite on saada kielen haltuunsa.